Beste verhuurder van Nederland? Onze ervaringen vs Jaarverslag

26 april 2020

 07:30u

leestijd 2 min.

Vesteda jaarverslag 2019 - beste verhuurder van Nederland

Het jaarverslag 2019 van Vesteda dat op 8 april 2020 is gepubliceerd hebben we doorgenomen. Een flinke brok leeswerk, maar ook een interessante inkijk in hoe Vesteda zichzelf ziet en hoe ze denken over hun interactie met huurders. Voor het gemak gaan wij er ook vanuit dat ze ook Huurdersverenigingen (HBV’s, zoals wij) en Bewonerscommissies bedoelen, aangezien zij de belangen behartigen van diezelfde huurders. Wat ons echter verbaasde, was de discrepantie tussen de wereld zoals Vesteda die in het jaarverslag schetst, en onze ervaringen.

zie ook blogpost: Statutaire inmenging Vesteda in onze onafhankelijke HBV

Vesteda’s Jaarverslag vs Onze Ervaring

Vesteda wil volgens Gertjan van der Baan, CEO Vesteda, de ‘beste verhuurder van Nederland’ zijn. Dat is een ambitieus streven en wij als HBV Detroit en huurders in het Detroit-gebouw juichen dit toe. Maar uit de praktijk blijkt dat er nog een lange weg te gaan is. Het lijkt erop dat de mooie woorden en ambities die in het jaarverslag staan, niet altijd doordringen tot de dagelijkse operatie.

De praktijk

In onze ervaring worden we als huurdersvereniging en huurders niet altijd met het respect behandeld dat we zouden verwachten van een organisatie met de ambitie om de ‘beste verhuurder’ te zijn. Dit betreft zowel de manier waarop met ons als HBV wordt omgegaan, als de ervaringen van individuele huurders. We hebben problemen met het achterstallige onderhoud van het Detroit-gebouw en zijn de problemen met de torenhoge servicekosten – zijn we al sinds 2017 mee bezig – nog steeds niet opgelost. Deze ervaringen staan in schril contrast met Vesteda’s beloftes over het streven naar huurderstevredenheid, duurzaamheid en financiële prestaties

zie ook:

Wat we missen

In het jaarverslag missen we concrete stappen die aangeven hoe Vesteda de beste verhuurder van Nederland wil worden. Er zijn veel mooie woorden, maar weinig concrete acties. Als huurdersvereniging roepen wij Vesteda op om hun beloftes om te zetten in acties en te zorgen voor transparantie naar hun huurders toe.

Vooruitblik

We hopen dat Vesteda ons serieus neemt en actie onderneemt om de beloftes die in het jaarverslag worden gedaan, waar te maken. Het gaat hierbij niet alleen om ons, maar om alle huurders van Vesteda. We blijven in gesprek met Vesteda om de belangen van de huurders in het Detroit-gebouw te behartigen en we hopen op verbeteringen in de toekomst. Laten we samen zorgen voor een betere woonervaring voor iedereen.

Aan de Detroit-huurders: aankomende huurdersbijeenkomst is morgen! Op maandag 27 april en start om 20:30u. Vanwege Corona zal de bijeenkomst volledig online plaatsvinden via Google Meet. Zie aankondiging in de liften of in onze e-mail updates. Vergeet je niet even aan te melden, dan delen we de link met je om bij te wonen.

Gerelateerde documenten

Document ‘2019-Vesteda-Annual-Report.pdf’

bron: https://vestedareport.com/
lees vooral pagina 6: “Voorwoord Management Board”

deel deze post via:

deel deze post via:

gepubliceerd op 26 april 2020

 om 07:30u