Collectieve afmelding ingediend bij BC Boston Detroit

22 februari 2017

 20:30u

leestijd 1 min.

Collectieve afmeldingen ingediend bij Bewonerscommissie Boston Detroit

Detroit-huishoudens hebben unaniem aan het bestuur verzocht om voor de afmelding te zorgen bij Bewonerscommissie Boston Detroit.

Aangezien wij aan de vooravond staan van de oprichting van Huurdersvereniging Detroit heeft het voorlopige bestuur het bestuur van Bewonerscommissie Boston Detroit in kennis gesteld van de afscheiding.

Status stemming en aanmelding

Tot dusver hebben 50 huishoudens hun stembiljet ingeleverd en zij hebben unaniem gestemd: allen hebben op elke stelling VÓÓR gestemd. Bovendien meldde elk huishouden zich ook aan als lid van de nieuwe vereniging in oprichting.
> zie ook: Huurders Detroit-gebouw stellen voor vereniging op te richten

Status op 22 februari 2017:

  • 50 (63,3%): geregistreerd
  • 29 (26,7%): niet geregistreerd

E-mail naar Bewonerscommissie Boston Detroit

Het volgende is verstuurd:

Beste Marcel en Jan,

We staan aan de vooravond van de oprichting van HBV Detroit. Inmiddels hebben 50 (63,3%) van de Detroit-huishoudens zich aangemeld als lid van de op te richten vereniging. Elhem en Pieter vormen samen het voorlopige bestuur van de vereniging in oprichting en er is een derde Detroit-huurder, die kan worden geraadpleegd indien Elhem en Pieter het oneens zijn. Ook hebben tot nu toe 15 huurders zich aangemeld als vrijwilliger.

Met betrekking tot BC Boston Detroit het volgende:
Onze leden en twee huishoudens die nog niet geregistreerd zijn, hebben ons gevraagd u op de hoogte te stellen van hun opt-out van BC Boston Detroit. Bijgevoegd is een lijst van gerelateerde huisnummers (in verband met privacy wordt deze lijst niet op deze website gepubliceerd). Verzoek om de huishoudens af te melden voor nieuwsbrieven.

  • 51 Detroit-huishoudens hebben (nog) niet gekozen voor opt-out van BC Boston Detroit;
  • er zit geen vertegenwoordiger van het Detroit-gebouw in het bestuur van BC Boston Detroit;
  • BC Boston Detroit heeft geen inspraak meer met betrekking tot het Detroit-gebouw;
    • De regering over Bewonerscommissies2: mogen alleen deelnemen aan discussies over hun eigen wooncomplex.
  1. gebaseerd op beschikbare gegevens
  2. artikel 1 lid 1, aanhef en onder g, van de Wet op het overleg huurders en verhuurder (Wohv)

Wij zullen deze informatie ook delen met Vesteda en een afschrift van deze e-mail (inclusief bijlagen) in de brievenbus van elk van jullie stoppen.

Groeten,
Elhem en Pieter

deel deze post via:

deel deze post via:

gepubliceerd op 22 februari 2017

 om 20:30u