De strijd voor eerlijke samenwerking: HBV Detroit vs Vesteda

15 september 2022

 09:42u

leestijd 3 min.

wohv art7 hoger beroep HBV Detroit vs Vesteda - pexels-brett-jordan-10815211 - integrity

Natuurlijk hebben we jullie op de hoogte gehouden van diverse zaken, maar vandaag keren we terug naar een onderwerp dat we in onze blogpost van 10 juli 2022 hebben aangeroerd. Helaas, in onze aanhoudende missie voor transparantie en eerlijkheid met Vesteda, is er een nieuwe wending die we met jullie willen delen. Dit is geen nieuws waar we op hadden gehoopt, maar het is belangrijk dat we de uitdagingen, die we op ons pad vinden, openlijk met jullie bespreken.

De voortdurende onwil van Vesteda om te overleggen

In de afgelopen maanden hebben we ons uiterste best gedaan om met Vesteda in overleg te treden over de situatie rondom de rechtszaak die ze tegen ons hadden aangespannen om samen tot een oplossing te komen. Vesteda heeft tot en met de zitting in maart beweert dat onze HBV niet legitiem zou zijn volgens artikel 1 lid 1 onder f Wohv en hebben ze tot de uitspraak volgehouden dat ze recht hadden op onder andere onze bankafschriften omdat we mogelijk als bestuur frauduleus handelden. Je kan het zelf niet bedenken!

Helaas hebben we ondervonden dat dit streven niet wederzijds is. Ondanks talrijke pogingen om een dialoog te starten, voelt het alsof we een stenen muur proberen te verplaatsen.

Dank aan stichting !WOON

In deze uitdagende fase waarderen we de steun en hulp van stichting !WOON. Hun hulp bij het proberen te hervatten van de dialoog met Vesteda heeft ons veel betekend en we willen hen graag erkennen voor hun inzet.

Het geschil over de ‘voordeurbijdrage’

Een grote frustratie in onze relatie met Vesteda is de door Vesteda eenzijdig opgelegde jaarlijkse standaardvergoeding, ook bekend als de “voordeurbijdrage“. Ondanks dat wij als Huurdersvereniging Detroit hier nooit mee hebben ingestemd, heeft Vesteda ten onrechte aangenomen dat er een akkoord was over deze bijdrage. Bovendien heeft Vesteda, ondanks onze pogingen om het tegendeel te bewijzen, deze misvatting herhaald en blijft ze er stellig bij dat de rechtbank deze misvatting heeft bevestigd.

We zien het als onze plicht om de belangen van onze huurders te beschermen, en daarom hebben we sinds onze oprichting in 2017 elk kalenderjaar een begroting ingediend. Maar keer op keer heeft Vesteda deze zonder overleg afgekeurd. Dit ondanks de vereiste van artikel 7 van de Wohv dat huurder en verhuurder elk jaar tot een akkoord moeten komen.

Deze situatie heeft ons, een kleine groep vrijwilligers, in een lastige positie gebracht. Het proces en de daaropvolgende rechtszaak hebben niet alleen veel tijd en moeite gekost, maar hebben ook grote gevolgen gehad voor onze financiële stabiliteit.

Macht & kapitaal versus vrijwilligers

Het is een uitdagende weg geweest, en we voelden ons vaak als David tegen Goliath – een kleine groep vrijwilligers tegenover een machtige kapitaalkrachtige verhuurder die, naar onze mening, denkt dat ze er zonder gevolgen mee weg kan komen.

We publiceren deze blogpost niet om te klagen of sympathie te zoeken, maar om onze toewijding aan transparantie te onderstrepen, een kernprincipe sinds onze oprichting in 2017. We vinden het cruciaal dat de huurders in het Detroit-gebouw, alsook andere huurders in Amsterdam en Nederland, en de besturen van huurdersverenigingen en bewonerscommissies door heel Nederland, geïnformeerd blijven. Dit speelt vooral omdat zij mogelijk ook te maken hebben met verhuurders die een intimiderende houding aannemen tegenover hun huurders of tegenover belangenbehartigers, die dat veelal ook doen als vrijwilliger.

Enige uitweg: hoger beroep aanvragen

Met het oog op deze uitdagingen zijn we in hoger beroep gegaan tegen de uitspraak van de rechtbank eerder dit jaar. We zijn van mening dat dit onze beste kans is om ervoor te zorgen dat er rekening wordt gehouden met onze belangen en die van onze huurders.

Primaire belang van het hoger beroep

Ons belang om in hoger beroep te gaan is simpelweg omdat Vesteda foutief denkt dat de ‘voordeurbijdrage’ genoeg is om alle noodzakelijke kosten van de vereniging te dekken. En als we het daar niet mee eens zijn? Vesteda weigert dan verder te praten. Als we dit niet aanvechten, zet het ons als huurdersvereniging op een lastige positie voor toekomstige gesprekken over budget. Sterker nog, we lopen het risico om geen stem te hebben als het gaat om belangrijke beslissingen, zoals het geen budget hebben om deskundigen in te huren of aanvragen van een onpartijdige beslissing van de huurcommissie of rechter (artikel 8 Wohv) wanneer overleg over budget mislukt. Door het niet verstrekken van budget tast Vesteda het onafhankelijke karakter van onze vereniging aan.

Spannende tijd

De komende tijd wordt spannend, maar we zijn vastbesloten om door te gaan. We zullen blijven strijden voor een eerlijke behandeling en transparantie in onze interacties met Vesteda. We waarderen jullie voortdurende steun enorm en hopen op een positieve uitkomst in ons hoger beroep.

In solidariteit,
het bestuur
> neem contact op

Gerelateerde documenten

Document ‘Beroepschrift tegen beschikking ktr HBV Detroit vs Vesteda artikel 7 Wohv_Redacted.pdf’

Algemene informatie

De rechtszaak was op donderdag 24 maart 2022 om 13.30 uur.

Locatie: Gerechtsgebouw Amsterdam, Parnassusweg 280, Amsterdam

deel deze post via:

deel deze post via:

gepubliceerd op 15 september 2022

 om 09:42u