Detroit-gebouw van Vesteda centraal in omvangrijk artikel in NRC

31 mei 2019

 11:11u

leestijd 2 min.

nrc - 2019-05-31 - hero image - vogelvrij huren bij Vesteda

NRC geeft vandaag veel aandacht aan onze problemen met Vesteda in het kader van het servicekostenbeleid en het achterstallig onderhoud van het Detroit-gebouw.

Mandaat van leden voor medewerking met NRC

Onze leden hadden tijdens de ALV van vorige maand mandaat verleend aan het bestuur om met de journalisten samen te werken bij de totstandkoming van de publicatie.

Zie ook: Huurdersvergadering 3 april 2019 – samenvatting

Halve voorpagina en dubbele pagina in Economie-katern over Detroit-gebouw

Het betreft een artikel op de voorpagina en een vervolg artikel in de Economie-katern in de papieren krant. Afgelopen woensdag waren de artikelen al op NRC.nl verschenen.

De twee artikelen:

“Verhuurders maken misbruik van krapte in vrije sector”

met ondertitel: “Verhuurders in de vrije sector doen weinig aan onderhoud en berekenen hoge servicekosten”

“Huurders betalen hoge prijs in overspannen vrije sector”

met ondertitel: “Vogelvrij huren bij Vesteda”

Voorbereiding en raadpleging leden

In aanloop van onze oprichting in 2017 waren huurders het unaniem eens, dat het Detroit-gebouw te kampen had met veel achterstallig onderhoud en dat de servicekosten te hoog leken. Dit waren dus ook de twee thema’s waar we als bestuur mee zijn gestart. Nu zo’n twee jaar later, hebben we hier nauwelijks voortgang mee kunnen maken met Vesteda. De onwil en tegenwerking van Vesteda is soms zelfs tenenkrommend.

Als bestuur waren we samen met onze advocaat de gang naar de rechter aan het voorbereiden. De gerelateerde dagvaarding is zo goed als af. Parallel kwamen we in contact met journalisten van het NRC en hebben afgelopen januari het document ‘Servicekosten Audit’ onder embargo met hen gedeeld.

Bekijk het document: Servicekosten Audit naar Vesteda gestuurd

De journalisten zijn op onderzoek gegaan. De afgelopen maanden hebben ze veel bronnen geïnterviewd, naast het Vesteda Platform en de directeur van de Woonbond hebben ze ook gesproken met andere HBV’s en enkele huurders. Ook hebben ze met Vesteda contact gehad.

In aanloop van de publicaties heeft het bestuur de raadpleging gedaan onder de leden en hen gevraagd of ze akkoord waren om het opheffen van het embargo. Unaniem hebben de leden vóór opheffing gestemd, tijdens de huurdersbijeenkomst op 3 april 2019.

Zie ook: Huurdersvergadering 3 april 2019 – samenvatting

Gerelateerde documenten

Document ‘nrc-handelsblad-20190531-101.pdf’

Document ‘nrc-handelsblad-20190531-306.pdf’

deel deze post via:

deel deze post via:

gepubliceerd op 31 mei 2019

 om 11:11u