Elke winter huilt het Detroit-gebouw onderdeel Vesteda complexen

30 december 2021

 09:00u

leestijd 2 min.

het Detroit-gebouw huilt - 2021-12-29 - eigendom Vesteda complex portefeuille

Elke winter is er sprake van overmatige condens- en vochtproblemen. Het gebrek oogt afschuwelijk, bemoeilijkt schoonmaak en levert gevaarlijke situaties op.

zie ook:

Binnen is ‘buiten’

Als gevolg van een constructiefout is tijdens de bouw van het Detroit-gebouw gebleken, dat de toevoer van buitenlucht vanaf het dak niet mogelijk was. De uitsparingen voor buizen waren namelijk te smal opgeleverd. Als alternatief is ervoor gekozen de toevoer van buitenlucht via de centrale hal te laten lopen.

Om dit mogelijk te maken heeft de gemeente een bouwvergunning afgegeven waarin is bepaald dat de centrale hal als een ‘niet besloten ruimte’ wordt beschouwd. Om ervoor te zorgen dat lucht via permanente openingen het pand in kan komen zijn o.a. open hekwerken geplaatst. Zo ook bij de entrees, die door huurders en bezoekers vaak “de prison gates” worden genoemd.

detroit-gebouw is net een gevangenis - IMG_0451 - hekwerk entree Vesteda complex

Hekwerken

De hekwerken werden in 2019 ook genoemd in het NRC-artikel:
“Een van de hekken die de straat scheidt van de hal is door weer en wind vanaf het IJ volledig verroest.”

Vesteda heeft die hekken inmiddels vorig jaar vervangen. Niet alleen omdat ze aan het roesten waren, maar ook omdat inbrekers tot zeven keer toe gaten in de hekken hadden geknipt om zo het pand in te komen.

zie ook: Vierde inbraak – anti-inbraakstrip

De HuurdersBelangenVereniging (“HBV“) heeft er steeds op aangedrongen, dat de hekken esthetisch voor velen een doorn in het oog zijn, dat de materiaalkeuze in de centrale hal ongeschikt is voor buitencondities, isolatie bij voordeuren van de woningen onvoldoende is én dat het op zeer negatieve wijze de luchtkwaliteit in de woningen aantast.

zie ook:

We hebben voorgesteld om de hekken te laten vervangen door een gesloten constructie (zoals glas en draaideuren) in combinatie met mechanische luchtinstallaties*, die de vervuilde buitenlucht gezuiverd en gefilterd ons kan voorzien van schonere buitenlucht. Vesteda heeft aangegeven dat awg Architecten, de architect van het Detroit-gebouw, daar geen toestemming voor verleend en dat een gesloten constructie ’te duur’ is.

* WTW-installaties, ventilatiesysteem

Moedernatuur krijgt alle kans

Via de permanente openingen krijgt moedernatuur alle kans om huis te houden in de centrale hal. De temperatuur in de centrale hal daalt in de winter aanzienlijk, maar komt nooit onder het vriespunt. De liftschachten in het gebouw komen wel onder het vriespunt.

Als het buiten vriest, dan kampt het gebouw met enorme condensvorming op alle oppervlaktes, met als gevolg:

  • onveiligheid: slipgevaar op trappen en vloeren;
  • veel extra schoonmaak is nodig (zie ook onderstaand);
  • vermindering levensduur van materialen waardoor meer onderhoud nodig is.

Dweilen met de kraan open

De schoonmaak van de centrale hal wordt gefinancierd vanuit de servicekosten, die aan huurders wordt doorberekend. Als er zulke condensvorming is, dan wordt er wel meer tijd aan schoonmaak besteed en is letterlijk ‘dweilen met de kraan open’. Veel wordt er ook niet schoongemaakt, zoals de ramen en wanden. De gevolgschade wordt helemaal niet hersteld door Vesteda.

Puntje bij paaltje: de bewoners zitten met de gebakken peren.

dweilen met de kraan open - IMG_0563 - schoonmaak heeft geen zin Detroit-gebouw
deel deze post via:

deel deze post via:

gepubliceerd op 30 december 2021

 om 09:00u