Gerechtshof bekrachtigt positie HBV Detroit tegenover Vesteda

28 oktober 2023

 14:30u

leestijd 3 min.

Gerechtshof bekrachtigt positie - pexels-frans-van-heerden-830829 - HBV Detroit vs Vesteda

Het is met een gevoel van opluchting en bevestiging dat we je informeren over de recente uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam, die de positie van onze Huurdersvereniging (“HBV”) versus Vesteda, op wat kleine details na, volledig heeft bekrachtigd. We zijn de vele steunbetuigingen die we gedurende dit proces hebben ontvangen enorm dankbaar. Van bemoedigende woorden, financiële bijdragen tot aanwezigheid bij rechtszittingen; de solidariteit en het vertrouwen van onze leden en betrokkenen hebben ons de kracht gegeven om door te gaan. Het toont aan dat we samen sterk staan en dat gerechtigheid, hoewel soms vertraagd en tegen een behoorlijke tol, uiteindelijk zal zegevieren.

Uitspraak een bevestiging als verlichting

De uitspraak van het Hof is voor onze HBV zowel een bevestiging als een verlichting. Al jaren hebben we standvastig vastgehouden aan ons recht op kostenvergoeding, conform artikel 7 Wohv, en ons begrip van de zogenaamde “voordeurbijdrage”. Helaas hebben talloze discussies en juridische stappen, die nu als overbodig kunnen worden beschouwd, geleid tot een situatie waarin niemand echt als winnaar uit de bus komt. Je kan wel stellen dat Vesteda ons voor niets voor de rechter heeft gesleept begin vorig jaar.

Niet failliet gegaan

Het feit dat onze HBV niet failliet is gegaan, is niets minder dan een wonder. Sinds 2018 is er geen akkoord bereikt over de kostenvergoeding van de HBV. Het hof heeft bevestigd dat jaarlijks overleg over deze vergoeding tussen de verhuurder en de huurdersorganisatie essentieel is. Helaas heeft dit overleg sinds 2018 niet plaatsgevonden. Alle budgetverzoeken die we bij Vesteda hebben ingediend, zijn stelselmatig en zonder overleg afgekeurd.

Het Hof: Voordeurbijdrage is het minimale

Vesteda’s standpunt dat ze niet meer dan de voordeurbijdrage hoeven te vergoeden, is door het hof als onjuist bestempeld. Het hof heeft duidelijk gemaakt dat de voordeurbijdrage slechts het minimale bedrag is waarop onze huurdersorganisatie kan rekenen en dus ook niet maatgevend is voor hoogte van de jaarlijkse kostenvergoeding.

Bij geschil naar Huurcommissie of kantonrechter

Als we er met Vesteda over de jaarlijkse kostenvergoeding niet uitkomen, dan kunnen we dat, conform artikel 8 Wohv, nu ook voorleggen aan de Huurcommissie (via deze pagina) of kantonrechter. Dat geldt overigens voor elk geschil over de Wohv. Als Vesteda in het gelijk was gesteld, dan was de voordeurbijdrage blokkerend en hadden we deze route nooit kunnen bewandelen als we er over de kostenvergoeding niet uitkomen.

Dankbaarheid financiële steun

Om financieel het hoofd boven water te houden, hebben we als HBV een beroep moeten doen op onze leden via torenhoge contributies, aanvullende donaties en leningen. Ook hebben de Woonbond, stichting !WOON en het Platform van Vesteda Huurdersorganisaties (“Vesteda Platform“) aan onze HBV geld voorgeschoten of geleend. Onze HBV is hun dankbaar hiervoor.

Financiële vereffening met Vesteda

De balans hebben we opgemaakt. Sinds 2018 tot en met 6 oktober 2023 staat volgens onze berekening een saldo open van ruim €40.000 aan kosten, die Vesteda nog aan ons moet vergoeden. Het voornaamste deel zijn advocaatkosten, als gevolg van de procedure bij de kantonrechter en het hoger beroep. Onze berekeningen en onderliggende facturen hebben we aan Vesteda verstrekt en staan open voor overleg hierover. Het is voor onze HBV van groot en spoedeisend belang dat we tot een financiële vereffening komen met Vesteda. De vereffening stelt ons in staat de leningen terug te betalen en niet langer met onze rug tegen de muur te staan door een gebrek aan financiële middelen.

Afsluiting

De problemen die we met Vesteda hebben zijn hiermee niet gelijk opgelost. Veel lopende dossiers kunnen nu weer de aandacht krijgen, die ze verdienen. Sinds onze oprichting kan je onze relatie met Vesteda als “stroef” bestempelen, maar we blijven hoopvol dat we richting de toekomst op basis van gelijkwaardigheid tot elkaar kunnen komen. Hetgeen we aan het einde van de zitting ook hebben aangegeven aan het Hof en Vesteda.

Mocht je vragen of feedback hebben, neem dan contact met ons op.

lees ook:

Gerelateerde documenten

Algemene informatie

Het hoger beroep was op dinsdag 18 juli 2023 om 9.30 uur.

Locatie: Gerechtshof Amsterdam, IJdok 20, Amsterdam

Beschikking Gerechtshof Amsterdam

bron: https://uitspraken.rechtspraak.nl/#!/details?id=ECLI:NL:GHAMS:2023:2517

document: ‘Beschikking hoger beroep HV Detroit vs Vesteda – zaaknummer 200.316.092 01 – vHBVdetroit.pdf’

dit document is opgesteld als kopie van het origineel

deel deze post via:

deel deze post via:

gepubliceerd op 28 oktober 2023

 om 14:30u