Gunstig toekomstig eindresultaat werkzaamheden spoor voor Detroit-huurders

1 september 2022

 13:32u

leestijd 3 min.

toekomstig uitzicht Detroit-gebouw op spoor langs de Piet Heinkade Amsterdam - ProRail - StudioK

Tijdens de informatieavond gisteren, georganiseerd door ProRail, werden omwonenden van het Detroit-gebouw geïnformeerd over de aankomende veranderingen aan het spoor. Als bestuur zijn we erg positief over het toekomstige eindresultaat. Het nieuwe ontwerp belooft namelijk een aanzienlijke verbetering van ons uitzicht onder andere door de komst van een prachtig park. De verwijdering van de wissels is ook erg prettig, want die zorgen nu voor geluidsoverlast.

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Amsterdam Centraal

ProRail verwacht dat het aantal mensen dat dagelijks de trein neemt tot het jaar 2030 met ongeveer 30% zal toenemen. Om het spoorwegennet hierop voor te bereiden heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) opgesteld. Onderdeel van PHS is de aanpassing van Amsterdam Centraal en de sporen rond het station. Deze ombouw heeft als doel de capaciteit, kwaliteit en robuustheid van de railinfrastructuur rond Amsterdam Centraal de komende jaren te vergroten.

Ons zomerse dilemma: Geluidshinder, hittestress en ongezond binnenklimaat

Echter, ondanks deze positieve ontwikkelingen staan huurders in het Detroit-gebouw nog steeds voor een dilemma. De slechte isolatie en problemen met het binnenklimaat van de woningen brengt namelijk problemen met zich mee, met name tijdens de warme zomermaanden. Het dilemma waar bewoners ’s nachts voor staan, is of ze de ramen open moeten houden of gesloten moeten houden. Als ze de ramen openen, ervaren ze geluidshinder van het verkeer, aangezien verkeersregels vaak niet worden nageleefd. Daarnaast brengen de aankomende werkzaamheden aan het spoor ook geluidshinder met zich mee. Als bewoners ervoor kiezen om de ramen gesloten te houden, hebben ze echter te maken met hittestress, als gevolg van een constructiefout.

Constructiefout Detroit-gebouw

Tijdens de bouw rond 2005 is er een fout opgetreden waardoor de toevoer van buitenlucht niet rechtstreeks via het dak onze woningen binnenkomt, maar via de centrale hal en het hekwerk op de begane grond het atrium in. Op warme dagen koelt de lucht tijdens de nacht onvoldoende af in het atrium, waardoor de warme lucht de woningen binnendringt. Het ventilatiesysteem heeft geen functies om de lucht te filteren, koelen of de luchtvochtigheid te stabiliseren, wat resulteert in een ongezonde hoeveelheid CO2 en NO2 in de woningen en een ongunstige luchtvochtigheid.

Opinie stuk in Parool over Piet Heinkade

“Veel herrie, fijnstof, bewoners die hun ramen niet open kunnen zetten… Afzwaaiend commissielid Daphne Meijer vraagt het komende stadsdeelbestuur van Oost de buurt rond de Piet Heinkade vooral niet uit het oog te verliezen en het gebied eindelijk echt aan te pakken.”

lees verder: https://www.parool.nl/columns-opinie/opinie-pak-de-piet-heinkade-echt-aan~b958f538/

Vesteda moet de problemen oplossen

Het is van groot belang dat de verhuurder, Vesteda, deze problemen met isolatie en luchtkwaliteit oplost. De huidige isolatieproblemen, waaronder de slecht geïsoleerde houten kozijnen als gevolg van gebrekkig onderhoud, bieden onvoldoende bescherming tegen geluidshinder van buiten wanneer de ramen gesloten zijn. Bovendien leidt de constructiefout tot hittestress wanneer bewoners de ramen gesloten houden.

Inspiratie over het spoor op studiosk.nl

Op de website studiosk.nl hebben we interessante informatie gevonden over het project PHS Amsterdam, dat zich richt op het vergroenen van de spoorzone en het creëren van een groene entree naar Amsterdam Centraal. Dit initiatief zal naar verwachting ook positieve effecten hebben op ons gebied.

Voor meer details verwijzen wij graag naar hun website:
https://studiosk.nl/2022/03/29/phs-amsterdam/

Verzet tegen nachtstalling rondvaartboten

Daarnaast willen we ook de aandacht vestigen op de Stichting Buurtorganisatie 1018, die zich verzetten tegen de geplande komst van een nachtstalling voor rondvaartboten aan de Dijksgracht Oost.

Verbeelding+van+het+programma+Dijksgracht-oost

onder: rondvaartboten en dekschuiten in pianoligging. daarboven: spoorpark. tegen Wittenburg aan: kleine eilandjes voor dwergvleermuizen.

In een recente blogpost op hun website hebben zij hun zorgen geuit over de mogelijke overlast die dit met zich mee kan brengen voor de omwonenden. Vooral tijdens de vroege en late uren van de dag vrezen zij geluidshinder van in- en uitvarend verkeer en het gebruik van boegschroeven, die bekend staan om hun doordringende geluid. Daarnaast hebben de ondernemers aangegeven dat de voorgestelde locatie onvoldoende faciliteiten biedt, en er zijn vragen gerezen over waarom deze activiteiten plaatsvinden in een woonwijk. Voor meer informatie over het verzet tegen de nachtstalling verwijzen we graag naar de website van Stichting Buurtorganisatie 1018.

meer informatie:
https://www.buurtorganisatie1018.nl/nieuws-uit-1018/2021/4/21/werkgroep-verzet-zich-tegen-nachtstalling-voor-rondvaartboten-aan-de-dijksgracht-oost-z329h

Blijvende inzet voor ons woongenot

Als HuurdersBelangenVereniging Detroit (HBV Detroit) blijven we ons inzetten voor de belangen van onze huurders en blijven we actief betrokken bij ontwikkelingen die invloed hebben op ons woongenot. We streven naar een optimale woonervaring en zullen ons blijven inzetten voor oplossingen met betrekking tot het zomerse dilemma en de luchtkwaliteit in het Detroit-gebouw.

deel deze post via:

deel deze post via:

gepubliceerd op 1 september 2022

 om 13:32u