HBV Detroit dient verweerschrift tegen Vesteda in bij rechtbank

3 januari 2022

 13:02u

leestijd 2 min.

verweerschrift HBV Detroit - 2022-01-03 - Wohv rechtszaak aangespannen door Vesteda

Namens onze huurdersvereniging is zojuist het verweerschrift bij de rechtbank Amsterdam ingediend, in reactie op het verzoekschrift van Vesteda. Aan ons verweer hebben we ook tegenverzoeken ingediend aangaande de servicekosten en gehuurde voorzieningen, die – naar onze mening – Vesteda wederom probeert te omzeilen door ons voor de rechter te slepen omdat ze zogenaamd aan onze legitimiteit twijfelen. Ofwel, de rechtszaak is een ultieme poging van Vesteda om van een slagvaardige huurdersorganisatie als die van ons af te komen. Waarschijnlijk had Vesteda gedacht dat we in de aanloop naar deze rechtszaak hadden opgegeven.

Verweerschrift ingediend bij kantonrechter

Onderaan deze post is een kopie van het volledige document, dat bij de rechtbank is ingediend namens HuurdersBelangenVereniging Detroit (“HBV Detroit“).

zie ook:

Ons verweerschrift gaat in op alle punten, die Vesteda heeft ingediend.

In de inleiding van het document wordt ook ingegaan op de health club (“voorzieningencentrum”) en dat Vesteda meent dat zij dit gratis (“om niet”) aan huurders ter beschikking stellen. Tevens verwijst onze advocaat naar een uitspraak van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden tegen Vesteda met betrekking tot het compenseren van huurders indien de voorzieningen onbeschikbaar zijn. De rechtbank had Vesteda veroordeelt om aan een huurder van een woning in het gebouw Side by Side (Almere) – met terugwerkende kracht – 10% kortingen te verlenen op de kale huur.

zie ook:

Naast ons verweer hebben we ook tegenverzoeken ingediend.

Onze tegenverzoeken

Onze tegenverzoeken zijn opgesomd op vanaf punt 53 (pagina 16) van het verweerschrift.

In de verzoekprocedure

primair
A: Te verklaren dat de kantonrechter niet bevoegd is de verzoeken van Vesteda te beoordelen, dan wel Vesteda niet ontvankelijk te verklaren wegens het ontbreken van een voldoende rechtsingang;

subsidiair
B: de verzoeken van Vesteda alle af te wijzen

In het tegenverzoek

Samengevat vragen we aan de rechtbank om uitspraak te doen in het kader van de voortslepende discussie over ons servicekosten beleid en onderliggende afrekeningen van de afgelopen jaren.

C: Voor recht te verklaren dat de Huurdersvereniging een huurdersvereniging is als
bedoeld in de WOHV;

D: Te oordelen dat de Huurdersvereniging jegens Vesteda slechts rekening en verantwoording behoeft af te leggen ter zake de door Vesteda aan haar ter beschikking gestelde gelden;

E: Te bepalen dat Vesteda de facturen van Bagels & Beans ziende op de huur van vergaderruimte en het schenken van koffie en thee alsmede de factuur van Meijerink Advocatuur d.d. 22 maart 2021 aan de Huurdersvereniging voldoet binnen een termijn van twee weken vanaf datum beschikking;

F: Te bepalen dat Vesteda stopt met het opschorten van de betalingen van de standaard voordeurbijdragen;

G: De hoogte van de door de huurders te betalen servicekosten over 2016 tot en met 2020 vast te stellen, dan wel de hoogte van de totale aan de huurders door te berekenen bedragen over deze jaren vast te stellen alsmede de te hanteren verdeelsleutel.

Gerelateerd document

Document ‘Verweerschrift HBV Detroit – 2022-01-03 – Vesteda rechtbank_Redacted.pdf’

Algemene informatie

De rechtszaak is op dinsdag 11 januari 2022 om 13.30 uur.

Locatie: Gerechtsgebouw Amsterdam, Parnassusweg 280, Amsterdam

deel deze post via:

deel deze post via:

gepubliceerd op 3 januari 2022

 om 13:02u