Huurders Detroit-gebouw stellen voor vereniging op te richten

23 december 2016

 21:15u

leestijd 2 min.

start Huurdersvereniging Detroit - pexels-breakingpic-2923 - Amsterdam HBV

op 30 november werd een bijeenkomst georganiseerd uitsluitend voor de huurders van het Detroit-gebouw. Doel was een besluit te nemen over de toekomstige koers met betrekking tot de behartiging van de huurdersbelangen.

De bijeenkomst werd georganiseerd door Elhem en Pieter, die de Detroits-huurders het afgelopen half jaar vertegenwoordigden als bestuursleden van de Bewonerscommissie Boston Detroit. Alleen huurders die in het Detroit-gebouw wonen, waren uitgenodigd.

Bijna 25% van alle Detroit-huishoudens waren aanwezig. Vandaag hebben alle Detroit-huurders een brief in hun brievenbus ontvangen met informatie over de besproken onderwerpen en de genomen besluiten. Hieronder volgt een kopie van de inhoud van die brief:

Samenvatting brief aan Detroit-huurders

Analyse van de activiteiten van BC Boston Detroit

 • De samenwerking met de commissieleden uit het Boston-gebouw is nooit echt op gang gekomen, ondanks voortdurende inspanningen.
 • Er werd geen of weinig vooruitgang geboekt met betrekking tot de overeengekomen reikwijdte (d.w.z. veiligheid, servicekosten, onderhoud, verwarming).
 • Geen of weinig structuur (d.w.z. focus op toepassingsgebied, niet nakomen van afspraken, onsamenhangende communicatie).
 • Beslissingen nemen op gebieden waarvoor geen mandaat van de huurders was.
 • Niet bereid om regels en statuten op te stellen en aansprakelijkheid te organiseren.
 • Actiepunten met Vesteda waren niet ‘S.M.A.R.T.’ of er ontbraken deadlines en follow-ups.
 • Slechte relatie met bewoners van naburig gebouw Australië, die ook bestuursleden zijn in de Vereniging van Eigenaren (VvE).

Voorstel voor de toekomst

Op basis van bovenstaande analyse stellen Elhem en Pieter het volgende voor:

 • Afsplitsing van Bewonerscommissie Boston Detroit.
 • Oprichten van een Huurdersvereniging voor huurders in het Detroit-gebouw:
  • Opstellen van een concept plan
  • Opstellen van een concept statuten & reglementen op
  • Leg concepten voor aan de huurders voor feedback en stemming.
  • Aanmelden bij een notaris (ten behoeve van opstellen akte oprichting).
  • Inschrijven bij Kamer van Koophandel Amsterdam
 • Elhem en Pieter vormen het voorlopige bestuur tot de oprichting.
 • Een extra huurder van Detroit vragen om toe te treden tot het voorlopige bestuur.

Stembrief verstrekt aan elk huishouden

Aan elk van de 79 huishoudens is een stembrief verstrekt met de volgende inhoud:

Als huurder van een woning in het gebouw Detroit (Veemkade, Amsterdam):

stelling 1

ben je VOOR óf TEGEN afsplitsing van de ‘Bewonerscommissie Boston Detroit’? *

▢ voor ▢ tegen

stelling 2

ben je VOOR óf TEGEN de oprichting van een Huurders Belangen Vereniging (HBV) exclusief voor Detroit bewoners?

▢ voor ▢ tegen

stelling 3

ben je VOOR óf TEGEN de benoeming van Elhem, Pieter en een derde mede-bewoner (vacature) als bestuursleden van de HBV Detroit in oprichting?

*indien je VÓÓR afsplitsing hebt gestemd, dan zorgen Elhem & Pieter voor jouw afmelding bij Bewonerscommissie Boston Detroit

Perspectief

Wij verwachten door de nieuwe opzet beter georganiseerd te zijn als huurders, wat we uiteindelijk in onze portemonnee zullen voelen en ons woongenot verder zullen verbeteren :-)

Vragen? Bel, app of email ons.

Prettige feestdagen,
Elhem en Pieter

Gerelateerde documenten

Document ‘Ballots 2016-12-23 – Redacted.pdf’

Document ‘Poster elevator 2016-12-27 – announcement setup association_Redacted.pdf’

Deze poster werd in beide liften van het Detroit-gebouw opgehangen.

deel deze post via:

deel deze post via:

gepubliceerd op 23 december 2016

 om 21:15u