Huurders kiezen eieren voor hun geld na dreigbrief Vesteda

13 juli 2023

 18:27u

leestijd 4 min.

dreigbrief Vesteda - iStock-820808100 - problemen luchtkwaliteit onveilig ventilatie wtw-systeem problemen

Het is een kwestie die al een tijdje speelt, de problemen met de luchtkwaliteit in het Detroit-gebouw. Als HuurdersBelangenVereniging (HBV) zetten wij ons al in op dit dossier sinds 2018 om deze kwestie aan te pakken. Ook vele bewoners hebben zich hiervoor ingezet. Maar het blijkt een hobbelige weg te zijn, niet in de minste plaats door de houding van Vesteda. Ondanks tussenkomst van onze advocaat sinds september 2022, lijkt het er niet op dat Vesteda serieus moeite doet om de problemen op te lossen.

In november 2022 vond er eindelijk overleg plaats tussen onze HBV en een deskundige die door Vesteda was aangewezen, met betrekking tot de luchtkwaliteitsproblemen waar huurders in Detroit last van hebben en waarover zij herhaaldelijk hebben geklaagd bij Vesteda. Dat overleg verliep erg constructief en kwamen we stapsgewijs richting – wat leek – oplossingen. Echter heeft Vesteda daarna besloten om dat overleg – zonder onderbouwing – tussentijds stop te zetten. Sindsdien proberen we, via eigen pogingen en vervolgens via onze advocaat, dat overleg weer voort te zetten. Als HBV menen we dat Vesteda zich bewust is van de verstrekkendheid van de problematiek en is het onze aanname dat Vesteda die vanwege de mogelijke financiële gevolgen, niet wilt oplossen.

“Eerst geld, dan de mens!”
Claudia de Breij, 31 december 2022

Dreigbrief Vesteda aan huurders

Onlangs, op 7 juli 2023, ontvingen de huurders een brief van Vesteda. Een brief met een toon die kan worden omschreven als dreigend. Deze toon schiep onzekerheid bij veel huurders, die liever geen juridische procedures met het kapitaalkrachtige Vesteda willen voeren. Het lijkt erop dat Vesteda zich bewust is van dit effect. Op dit moment hebben ongeveer 70% van de Detroit-huurders de brief ontvangen. Je kan je afvragen hoe deze brief gezien moet worden in relatie tot de nieuwe Wet goed verhuurderschap, die op 1 juli is ingegaan. Daarin staat onder andere dat verhuurders op geen enkele manier intimiderend mogen zijn tegenover huurders.

Onderaan deze blogpost tref je een kopie aan van die brief.

Huurders komen in het gareel

Veel (alle?) huurders lijken nu, vaak onder protest, toch een afspraak te maken voor het vervangen van hun WTW-systemen (het ventilatiesysteem). De dreigende brief lijkt dus zijn uitwerking te hebben waar Vesteda op had gehoopt, maar dat betekent niet dat de problemen zijn opgelost. We zullen bij de volgende huurdersbijeenkomst discussiëren over de volgende stappen om deze kwestie aan te pakken.

Nieuwe WTW geen oplossing

Zowel de huurders als de HBV hebben geen bezwaar tegen de vervanging van het WTW-systeem. We zijn zelfs van mening dat het een belangrijk onderdeel is van de oplossing. Echter, Vesteda heeft ervoor gekozen om een vergelijkbaar model te installeren als degene die al in de woningen aanwezig zijn. Dit model wordt normaal gesproken gebruikt in woningen waar geen problemen zijn met de toevoer van verse buitenlucht en waar de woningen zich niet bevinden op een locatie die zo sterk beïnvloed wordt door wegverkeer en scheepvaart, zoals ons gebouw. Wat ook onze problematiek ingewikkelder maakt, is dat ons gebouw zwart is en warmte absorbeert en de leidingen van de blokverwarming waarschijnlijk niet geïsoleerd zijn. Zowel de huidige als de nieuwe installaties lossen dus niets op. Een duurder model zou mogelijk wel een oplossing kunnen bieden.

Relatie problematiek met hoger beroep

De uitkomst van het aanstaande hoger beroep van onze HBV tegen Vesteda gaat van groot belang zijn voor onze huurders. Als we in het gelijk worden gesteld, zal Vesteda niet langer in staat zijn om ons financieel tegen te werken, en zullen we – op kosten van Vesteda – de mogelijkheid hebben om deskundigen in te schakelen. Dit is ook wat al in artikel 7 Wohv (de zogenaamde Overlegwet) zo geregeld is, maar waar Vesteda een eigen interpretatie op nahoudt.

zie ook:

Zitting hoger beroep:

Verdergaande problematiek

De luchtkwaliteit is slechts het topje van de ijsberg. Er zijn veel andere problemen in ons gebouw die Vesteda lijkt te negeren, waaronder de slepende discussie over servicekosten (het gaat om tonnen!), achterstallig onderhoud, problemen met onze veiligheid (waaronder brandveiligheid), contractkosten die Vesteda nog steeds in rekening brengt (mag niet!) en schendingen van de Wohv door Vesteda, die zich maar blijven opstapelen.

Rol van het Vesteda Platform

Deze kwesties zijn allemaal bekend bij het bestuur Platform van Vesteda Huurdersorganisaties (het Platform), maar zij weigeren deze op te nemen in hun gesprekken met de directie van Vesteda. Ook andere besturen van lokale collega HBV’s en BewonersCommissies (BC’s) kampen met soortgelijke problemen met Vesteda en ook in andere gebouwen van Vesteda is sprake van (soms ernstige) problemen, maar ook zij hoeven niet te rekenen op steun van het Platform. Dit terwijl het Platform juist  primair de rol als landelijke belangenbehartiger zou moeten innemen. Voor 2014 deed het Platform dat nog wel, maar nadat het vorige bestuur in 2013 de handdoek in de ring  heeft gegooid is het nieuwe bestuur een andere koers gaan varen, die van zogenaamde “strategische onderwerpen”.

zie ook post Woonbond uit 2013: “Huurders van Vesteda zeggen vertrouwen op in verhuurder” 

Gevolg van deze twijfelachtige nieuwe focus is dat lokale HBV’s en BC’s, waaronder onze HBV, geïsoleerd zijn geraakt. De meeste lokale dossiers zijn bij het Platform bekend (waaronder dat Vesteda onze HBV voor de rechter heeft gesleept), en desondanks spreekt de voorzitter van het Platform zich lovend uit over Vesteda in een recente publicatie van de Woonbond en op een bijeenkomst van huurders waar de COO van Vesteda ook aanwezig was.

Rol stichting !WOON en Woonbond

Een aantal huurders uit het Detroit-gebouw hebben zich bij stichting !WOON gemeld over hun klachten over onder andere de luchtkwaliteit in hun woningen en in gebouw. Een medewerker van stichting !WOON heeft een bezoek gebracht aan de bewoners om zelf te problematiek te kunnen bekijken en hierover verder met de bezorgde huurders te praten. Na haar bezoek heeft de medewerker contact gezocht met onze HBV. Als HBV hebben we vervolgens bij stichting !WOON op kantoor overleg gevoerd en de problematiek besproken en toegelicht wat sinds 2018 allemaal is gedaan op dit dossier en de situatie uitgelegd over dat Vesteda geen overleg meer lijkt te willen voeren. Hierna hebben een soortgelijk gesprek gevoerd met de Woonbond.

Met stichting !WOON en Woonbond is samen besloten dat ze voorlopig op de achtergrond blijven, omdat onze advocaat al in gesprek is met Vesteda en haar advocaat.

Huur je een woning en Amsterdam en ervaar je problemen met je verhuurder of met je woning. Dan kan stichting !WOON je mogelijk helpen.
> meer informatie: https://wooninfo.nl/../oplossen-problemen/

Gerelateerde documenten

document: “Dreigbrief Vesteda 2023-07-06 – vervangen ventilatie – redacted.pdf”

deel deze post via:

deel deze post via:

gepubliceerd op 13 juli 2023

 om 18:27u