Huurdersvergadering ALV 11 apr. 2022 – samenvatting

17 april 2022

 21:37u

leestijd 3 min.

huurdersvergadering ALV - 2022-04-11 - HBV Detroit Amsterdam Wohv

Aan deze huurdersvergedering hebben 32 huishoudens deelgenomen en 14 leden hadden een machtiging afgegeven. Het quorum was behaald.

Goed om te melden is dat er – tijdens en na de bijeenkomst – meer dan 10 bewoners zich hebben aangemeld als vrijwilliger van de HuurdersBelangenVereniging (“HBV“). We gaan met hen kijken welke taken zij kunnen oppakken. De ‘vibe’ van voor Corona lijkt dus weer terug te komen nu het verbinden en ontmoeten weer kan :-)
Wordt vervolgd!

Gasten (zonder stemrecht):

 • 0 Detroit-huurders die geen lid zijn van de HBV
 • 1 bestuurslid van Bewonerscommissie Boston (Marcel)
 • 5 Boston-huurders

Deze bijeenkomst werd specifiek georganiseerd om twee urgente onderwerpen te bespreken. Een volwaardige ALV zal eind mei – begin juni georganiseerd worden. Tijdens die bijeenkomst zal het bestuur zich verantwoorden en zal over décharge gestemd worden.

Onderstaand tref je de samenvatting en de presentatie aan van de huurdersvergadering van 11 april 2022.

Algemeen

Agenda

 • Opening: algemene update & mededelingen
 • Rechtszaak – 24 maart 2022
  • samenvatting
  • vervolg
 • Health Club
 • Sluiting
  • ‘geparkeerde’ onderwerpen
  • discussies over kleine onderwerpen / vragen (WVTTK)

Na afsluiting: informele borrel

Status aantal leden

 • 72 (92,3%): geregistreerd
 • 6 (7.7%): niet geregistreerd
 • 1: leegstaande appartementen

Sinds de oprichtingfase hebben 148 huishoudens zich aangemeld als lid.

 • 72: huidige huurders
 • 74: verhuisd
 • 2: opgezegd

Het hoge aantal aanmeldingen is gerelateerd aan de hoge mutatiegraad van huurder in het Detroit-gebouw.

bovenstaande is per 11 april 2022

Aanwezigen

De meerderheid van de 72 geregistreerde leden was aanwezig of hadden een machtiging afgegeven.

 • 32 (44,4%): aanwezig
 • 14 (19,4%): gedelegeerd
 • 26 (36,1%): niet aanwezig

Totaal stemmen: 63,8%
Quorum minimum: 40%
Quorum behaald: ja

Update rechtszaak van 24 maart 2022

Zoals bekend heeft Vesteda onze vereniging voor de rechter gesleept. Inhoudelijk twijfelen ze aan onze legitimiteit en willen inzage in al onze financiën. Wat het bestuur betreft is het de zoveelste poging ons te dwarsbomen, omdat ze met name de problemen aangaande de servicekosten niet willen oplossen waar het NRC al in 2019 over had gepubliceerd.

Aan het einde van de lange zitting was Vesteda nog steeds niet bereid de legitimiteit van onze vereniging te herkennen. Ze willen nog ons blog doorspitten om – zoals het bestuur en onze advocaat dat zien – een mogelijke misstap van ons te vinden.

Lees de volledige samenvatting:
Vesteda zoekt speld in hooiberg aangaande onze legitimiteit
(link is op 22 april 2022 toegevoegd)

Datum uitspraak is nog niet bekend.

Vervolg

Tijdens de vergadering hebben we gedeeld welke volgende stappen we als HBV denken te moeten nemen. Het bestuur zal die, in overleg met onze advocaat, nemen. Welke dat precies zijn zullen we – vanwege het strategische karakter – op een later tijdstip delen.

Health Club

 • geheel of gedeeltelijk gesloten sinds 13 maart 2020
 • wegens i.e. renovaties & corona
 • op 11 april 2022 betrof het de 609e dag.

De afgelopen maanden hebben de werkzaamheden volledig stilgelegen. Laatste update door Vesteda aan huurders: 21 oktober 2021

Planning

Volgens de door Vesteda verstrekte planning gaat het nog wel even duren:

 • voorfase: tot juni 2022
 • start renovatie: juni 2022
 • geplande afwerking: december 2022

Besluit vergadering

Het geduld van veel huurders is al geruime tijd op. Als vergadering hebben we besloten nu in actie te komen. Indien Bewonerscommissie (BC) Boston bereid is samen op te trekken, dan is de intentie om met zoveel mogelijk van de 169 huishoudens gezamenlijk op te trekken.

Doel van het in actie komen is tweeledig:

 1. inzicht onderliggende rapporten van door Vesteda gemelde oorzaken;
  • mogelijkheid indienen advies;
  • verspoedigen heropening;
 2. financiële compensatie van Vesteda: mogelijk 10% van de kale huur, met terugwerkende kracht
  > in lijn met uitspraak 2016 Hoge Raad in zaak tegen Vesteda

Health Club Commissie

Ook is besloten om vanuit de HBV een commissie in het leven te roepen met betrekking tot het onderwerp Health Club. De Health Club Commissie is op 16 april 2022 door het Detroit-bestuur benoemd conform onze statuten.

De commissie bestaat momenteel uit drie Detroit-huurders:

 1. Peter
 2. Hermes
 3. Jelle

De commissie is bereikbaar via: healthclub@detroit-amsterdam.nl

De commissie voert onder de verantwoordelijkheid van het Detroit-bestuur taken uit gerelateerd aan de Health Club. Als gevolg zal het bestuur aangaande dit onderwerp enkel op de achtergrond actief blijven / ons faciliterend opstellen richting de commissie. Als de samenwerking met Bewonerscommissie Boston rond is, dan bestaat er de mogelijkheid dat ook Boston-huurders aan de commissie worden toegevoegd.

Vesteda is door het bestuur op de hoogte gesteld van de benoeming van de commissie.

2022 ledenbijdrage

Gevraagd aan aanwezigen een bijdrage van €35 per huishouden over te maken.  Op dit moment hebben 15 Detroit-huishoudens (totaal: €525) dat gedaan.

Vriendelijk verzoek aan de overige Detroit-huishoudens dat ook te doen.
> [link is verlopen] (link is geldig t/m 11 mei 2022 17:18u)

Voor vragen kun je terecht bij het bestuur.

Overige onderwerpen / WVTTK

Er was geen tijd meer voor het bespreken van andere onderwerpen.

Gerelateerde documenten

Presentatie gebruikt tijdens de vergadering

Bekijken op volledig scherm?
> selecteer het “⋮” symbool onder

Algemene informatie

De rechtszaak was op donderdag 24 maart 2022 om 13.30 uur.

Locatie: Gerechtsgebouw Amsterdam, Parnassusweg 280, Amsterdam

deel deze post via:

deel deze post via:

gepubliceerd op 17 april 2022

 om 21:37u