Onze advocaat escaleert naar COO van Vesteda via een brief

2 december 2020

 09:37u

leestijd 2 min.

advocaat escaleert naar COO van Vesteda 2020-12-02 - HBV Detroit - wohv intimidatie

We willen het obstructieve element in de relatie met Vesteda wegnemen. Als dat lukt, kunnen we beter functioneren. Om dat doel te bereiken vinden we dat onze advocaat een actieve rol moet spelen in het overleg. Onze advocaat heeft een brief met bijlage gestuurd aan Astrid Schlüter, de COO van Vesteda. Eén van zijn voorstellen in de brief is om aanwezig te zijn bij het aanstaande overleg tussen het bestuur en Vesteda.

De brief en de bijlage zijn onderaan dit bericht bijgevoegd.

De drijfveer

Vesteda deelt zelden informatie met onze vereniging. Iets wat de meesten van jullie al weten. Het maakt belangenbehartiging soms onmogelijk en het leidt tot wrijving en soms tot conflicten. Daardoor moet er onnodig veel tijd worden besteed om informatie te krijgen. De redenering hierachter blijft een veronderstelling, maar het lijkt erop dat Vesteda niet weet wat ze aan moet met een vereniging die zich diepgaand met onderwerpen bezighoudt en liever geen bemoeienis van buitenaf heeft.

Het bestuur vraagt om informatie die relevant is om de belangen te behartigen. En als we advies willen geven, hebben we daar volgens de wet zes weken de tijd voor. Zoveel tijd hebben we zelden nodig gehad of geclaimd. Meestal willen we alleen toetsen of Vesteda zijn klanten niet vergeten is. Bijvoorbeeld of de intercom van de Piet Heinkade ingang werkt als de Veemkade tijdelijk is afgesloten, of dat bij de renovatie van een keuken aan stopcontacten is gedacht, of dat iedereen weet dat ze een halve dag zonder stroom of internet zitten, of dat de Franse balkons niet zijn vergeten als alle kozijnen worden geschilderd.

Besluitvormingsproces voor deze handeling

Als bestuur hebben we drie leden, de voorzitter van het Vesteda Platform en onze advocaat uitgenodigd om tijdens een sessie inzichten te delen en tot actiepunten te komen.

Tijdens de sessie stond de uiterst complexe en tijdrovende relatie met Vesteda centraal en kwamen we tot het volgende:

“Wanneer het obstructieve element in de relatie met Vesteda wordt weggenomen, zal de vereniging naar verwachting veel slagvaardiger en efficiënter kunnen opereren.”

Actiepunten:

  1. Onze advocaat communiceert met Vesteda over Wohv;
  2. Inzetten op vervolggesprekken over servicekosten.
Wie is de advocaat van de vereniging?2023-11-12T14:16:36+01:00

Op dit moment worden we bijgestaan door:

  1. Mr. H (Harmen) Meijerink, advocaat bij Meijerink Advocaat
  2. Mr L. (Lieselotte) Hellinga, advocaat bij Seegers & Lebouille

Harmen – al sinds 2018 onze advocaat – gaat met pensioen en heeft ons bijgestaan tot en met het hoger beroep (zie positieve uitspraak). Alle overige kwesties worden sinds september 2022 al opgepakt door Lieselotte (of één van haar collega’s). Lieselotte moet ons dossier nog van Harmen overgedragen krijgen, waaronder het dossier servicekosten.

Wat is de Wet overleg huurder verhuurder (“Wohv”)?2024-01-06T19:02:01+01:00

Onze vereniging is volgens de Wet overleg huurder verhuurder (“Wohv“, ook wel “de Overlegwet” genoemd) een zogenaamde Huurdersorganisatie, de iets krachtigere tegenhanger van een Bewonerscommissie. De Wohv wordt niet beschouwd als een hele sterke wet, maar regelt wel een aantal elementaire onderwerpen in de relatie tussen HBV Detroit en verhuurder Vesteda. Mocht een verhuurder besluiten deze wet niet of slechts deels te respecteren, dan is het voor vrijwilligers bijna onmogelijk om op een gezonde en effectieve wijze de belangen te behartigen van hun achterban.

Vanuit de Wohv hebben wij de volgende rechten:

  • Informatierecht

  • Overlegrecht
  • Adviesrecht
  • Agenderingsrecht
  • Recht op kostenvergoeding

  • Inhuur deskundigen

Gerelateerde documenten

Brief ‘brief 2020-12-02-0937 brief letter COO Vesteda – wohv – servicekosten audit_Redacted.pdf’

Bijlage ‘brief 2020-12-02-0937 bijlage attachment brief letter COO Vesteda – wohv – servicekosten audit.pdf’

deel deze post via:

deel deze post via:

gepubliceerd op 2 december 2020

 om 09:37u

Ga naar de bovenkant