Pestgedrag Vesteda over het algemene terras

17 augustus 2018

 12:58u

leestijd 4 min.

terras IMG_5399 met afmetingen - 1440x900 - volledig conform bouwbesluit

Kort na de voltooiing van de terrasverbetering, het eerste succes van de vereniging, besloot Vesteda naar aanleiding van een paar klachten over de veiligheid een tijdrovende en intimiderende houding aan te nemen tegenover het bestuur van de vereniging.

Aangezien de klachten gaan over de veiligheid van mensen, hadden wij als bestuur dit overdreven proactieve gedrag van Vesteda liever gezien na de vele inbraken in de bergingen eerder dit jaar of de vele auto- en fietsendiefstallen en vandalisme in de afgelopen jaren in de parkeergarage onder het gebouw.

Het enige verschil tussen die veiligheidsgerelateerde voorvallen in het verleden en de huidige klachten is dat het deze keer te maken heeft met een activiteit van de vereniging door en voor de huurders.

Belangrijk om op te merken

Het bestuur behandelt altijd alle ontvangen klachten en neemt actie waar nodig. Dit geldt in het bijzonder voor klachten met betrekking tot veiligheid van mensen in het algemeen en de veiligheid van kinderen heeft voor ons de hoogste prioriteit.

Het is van belang te benadrukken dat Vesteda gedurende de anderhalf jaar die nodig was om de cruciale opknapbeurt van het algemene terras uit te voeren, voortdurend betrokken was. Deze opknapbeurt heeft Vesteda uiteindelijk slechts iets meer dan €2.500 gekost.

In de voorbereidingsfase werden alle versies van het plan gedeeld met Vesteda en de huurders. De plannen omvatten 3D artist impressions en uitgebreide beschrijvingen, inclusief de afmetingen van elk meubelstuk dat nu geplaatst is. Het bestuur heeft alle ontvangen feedback verwerkt.

Vesteda’s feedback concentreerde zich vooral op kostenbesparing, maar was over het algemeen niet bijzonder constructief of waarderend. Een groep huurders heeft samen de planten en materialen geselecteerd en aangeschaft, het meubilair volgens het plan geplaatst en de planten geplant.

De klacht over veiligheid

Zoals gemeld in een eerdere update, hebben twee huurders een klacht ingediend bij Vesteda na afronding van het project. Ze gaven aan zich zorgen te maken over de veiligheid in verband met de positie van een tafel in de nieuwe indeling van het terras. Die tafel is tegen de buitenmuur van het terras geplaatst.

Beide huurders maken zich zorgen dat wanneer een kind op de tafel klimt en dan struikelt, ze mogelijk het risico lopen om over de rand van de buitenmuur te vallen. “Kleine kinderen zouden hierop kunnen klimmen en over de reling kunnen vallen”, zoals Vesteda het formuleert.

Deze klachten werden ingediend tijdens en na de installatie. Bovendien hebben deze huurders geen feedback gegeven voorafgaand aan de installatie en hebben ze allebei geen kinderen in hun huishouden. Het bestuur zijn alle huishoudens langsgegaan waar ook kinderen wonen, onderstaand lees je hun verbazing.

Het bestuur valideert zorgen bij ouders

In het Detroit-gebouw hebben slechts vijf van de 79 huishoudens kinderen. Met elk van deze vijf huishoudens werd de klacht volledig gedeeld en de reacties waren allemaal vergelijkbaar:

De toegangsdeur van het terras zit op slot en daarom kunnen kinderen nooit zonder toezicht op het terras komen. En als het terras gebruikt wordt, dan is het hoogst onwaarschijnlijk dat kinderen op de tafel klimmen. Want op tafels klimmen is niet iets wat kinderen echt doen. Het terras is ook niet erg groot, dus het is ook erg onwaarschijnlijk dat een kind uit het zicht verdwijnt. Voorzichtigheid is niet anders dan bij het zwembad, de waterkant voor het gebouw of de straten rondom het gebouw.

Ouders verrast door plotselinge proactiviteit van Vesteda

Alle ouders reageerden ook verbaasd over Vesteda’s plotselinge bezorgdheid over de veiligheid van kinderen. Twee huishoudens klaagden al jaren bij Vesteda over de bankjes op elke verdieping die tegen de middelhoge ramen tegenover de liften zijn geplaatst. Ze klaagden meerdere keren bij Vesteda dat de bankjes een gevaar vormden voor de veiligheid van hun kinderen. Vesteda kwam nooit in actie.

Meerdere Vesteda-medewerkers komen het terras inspecteren

Sinds de klachten kwam ‘een leger’ Vesteda-medewerkers de nieuwe indeling van het terras bekijken. Het waren in ieder geval de Technisch Coördinator, de Assistent Regiomanager, de Servicemanager (huismeester). We hadden liever gezien dat Vesteda zoveel aandacht besteedde aan de vele andere dringende onderwerpen die al jaren onopgelost blijven.

Het bestuur was ook aanwezig bij een van die bezoeken. En stuurde Vesteda het volgende verslag van het gesprek:

Wat begrijpelijk is, is dat Vesteda actie onderneemt naar aanleiding van klachten. Wat onbegrijpelijk / opmerkelijk is, is dat Vesteda na goedkeuring van het plan van mening is dat de tafel verwijderd moet worden in het kader van veiligheid en aansprakelijkheid. In het kader van veiligheid en aansprakelijkheid heeft Vesteda nooit actie ondernomen met betrekking tot de bankjes bij de liften. Voor zover wij kunnen nagaan staan de bankjes al sinds 2005 op hun huidige plek. Vesteda heeft ook klachten ontvangen over de bankjes. Er is zelfs een bewoner geweest die de bankjes heeft weggehaald, waarna ze zijn teruggeplaatst. De bankjes voldoen ook niet aan het bouwbesluit. Bij het opmeten van de afmetingen van de bankjes is gemeten dat de ramen een hoogte hebben van 1m18. Wat ik begrijp uit het bouwbesluit is dat de minimale hoogte 1m20 moet zijn. De banken en de ramen voldoen dus allebei niet aan het bouwbesluit. De tafel op het terras voldoet wel aan het bouwbesluit.

Laten we een creatieve oplossing zoeken zodat de tafel kan blijven staan. Pas dus de voorschriften aan in combinatie met een waarschuwingstekst. We staan natuurlijk open voor andere suggesties.

Vesteda verwijdert banken en gooit HBV onder de bus

Als reactie op onze e-mail met de notulen van de vergadering heeft Vesteda binnen 10 minuten nadat we op verzenden klikten de bankjes voor de liften verwijderd. Om het zacht uit te drukken, een zeer snelle reactie. Ze stuurden ook een e-mail naar alle huurders waarin ze vermeldden dat het bestuur had geklaagd over de bankjes en dat Vesteda ze daarom had verwijderd. Omdat ze belangrijke details/context weglieten, leek het alsof we kleinzielig waren. We ervoeren dit alsof Vesteda probeerde ons in een kwaad daglicht te stellen bij de huurders.

Tafel blijft met waarschuwingsbord

De advocaten van Vesteda hebben de situaties bestudeerd en het volgende geconcludeerd (..) toch zou ik willen voorstellen om de tafel op een andere plaats te zetten, zodat het risico volledig wordt uitgesloten. Na input van de advocaten van Vesteda is het uiteindelijke standpunt:

De tafel op het terras kan wat mij betreft blijven staan. Wel zal ik een bord laten maken met een waarschuwing om niet op de tafel te gaan zitten. Ook zal ik de bewoners hierover informeren via het portaal.
> LB, Regio Coördinator Noordwest Vesteda

deel deze post via:

deel deze post via:

gepubliceerd op 17 augustus 2018

 om 12:58u