Steun je ons in hoger beroep tegen zeer rijke verhuurder Vesteda?

16 juli 2023

 17:08u

leestijd 2 min.

steun ons huurdersbelangen - iStock-1188864563- hoger beroep HBV Detroit vs verhuurder Vesteda

We staan op het punt een rechtszaak te voeren die niet alleen impact kan hebben op de huurders in het Detroit-gebouw in Amsterdam, maar ook op alle huurders en huurdersorganisaties in heel Nederland.

Zitting hoger beroep:

Wat er op het spel staat voor ons allemaal

De zaak draait om de interpretatie van artikel 7 van de Wet op het overleg huurders verhuurder (Wohv). “Saai!”, is mogelijk je reactie :-) dat is het wellicht ook wel… Maar het draait wel om de rechten en belangen van huurders in geheel Nederland!

Er zijn twee mogelijke uitkomsten die een radicaal verschillende toekomst kan betekenen voor huurders en HuurdersBelangenVerenigingen (HBV’s):

  • Vesteda (en dus elke verhuurder) kan eenzijdig het budget bepalen voor huurdersorganisaties zoals de onze. Dit betekent dat de financiering van HBV’s terug zal gaan naar de oude versie van de Wohv (de Overlegwet), waarin we met minimale middelen onze taken moeten uitvoeren om de belangen te behartigen van huurders. Indirect, ontneemt de verhuurder dan ook weg naar de Huurcommissie of rechter.

    óf

  • Vesteda (en dus elke verhuurder) moet elk jaar in overleg treden met huurdersorganisaties zoals de onze om tot een akkoord te komen over een budget dat we naar eigen inzicht mogen besteden. Dit is de huidige interpretatie van artikel 7 Wohv. En als dat niet lukt, dat je dan naar de Huurcommissie of rechter kan stappen. Het is dan ook een signaal naar alle verhuurders, dat recht op kostenvergoeding er niet is om wat pennen en wat flyers te kunnen bekostigen.

De bredere impact

Als Vesteda als winnaar uit de bus komt, is dat een verlies voor ons allemaal. Niet alleen de huurders van het Detroit-gebouw en onze HBV voelen het effect, maar ook alle huurders en hun HBV’s in heel Nederland. Deze situatie bedreigt vooral die HBV’s die afhankelijk zijn van billijke budgetten om hun taken uit te voeren.

Ja, veel HBV’s kunnen zich nu nog redden met minimale financiën, vaak aangevuld door contributies of wat spaarcentjes. Maar als ze tegen onverwachte kosten aanlopen, zoals het inschakelen van deskundigen, kunnen ze in ernstige financiële problemen komen.

Denk eens aan scenario’s zoals een voorgenomen sloop of renovatie door de verhuurder, wijzigingen in huurcontracten, onjuiste servicekosten of zelfs tragische gebeurtenissen zoals brand. In al deze gevallen wil je als huurder, en ook als HBV, op de steun van onafhankelijke experts kunnen rekenen. Het belang hiervan kan niet genoeg benadrukt worden.

Jouw steun is priceless

We menen dat ons hoger beroep veel aandacht verdient. We vragen niet alleen de steun van de huurders uit het Detroit-gebouw, maar ook die van andere huurders in heel Amsterdam en Nederland, besturen van HBV’s en Bewonerscommissie, andere belangenorganisaties, de lokale en nationale media en politici die zich inzetten voor de positie van huurders. Deel de link naar deze blogpost met iedere huurder die je kent. Het is van groot belang dat onze zaak breed bekend wordt, omdat de uitspraak waarschijnlijk invloed zal hebben op alle huurders en HBV’s in Nederland.

Steun uitspreken of zitting bijwonen

We nodigen je van harte uit om de zitting bij te wonen. Onderaan deze blogpost vind je een formulier waar je je kunt aanmelden. Je kunt ook je steun uitspreken, met je naam of zelfs anoniem.

Samen kunnen we deze strijd aangaan. Jouw steun is voor ons een duwtje in de rug.

Zitting hoger beroep:

lees ook:

Formulier voor steun of aanmelding zitting

Hoe wil je ons steunen? *
Wil je een agenda uitnodiging ontvangen? *
Wil je e-mail updates van ons ontvangen over deze zaak? *
Wil je ons nog iets vragen over de rechtszaak? *
deel deze post via:

deel deze post via:

gepubliceerd op 16 juli 2023

 om 17:08u