Veilig Huren in Detroit-gebouw: prioriteit of ongemak voor Vesteda?

11 februari 2023

 11:09u

leestijd 3 min.

vesteda onbetrokken - iStock-1011154654 - onveilig huren

Als huurders van het Detroit-gebouw in Amsterdam ervaren we voortdurende en ernstige veiligheidsproblemen. Wij horen ons veilig te voelen en ook – naar redelijkheid – zorgeloos onze eigendommen te kunnen stallen. Dit is echter niet het geval, aangezien incidenten zoals diefstal van auto’s, motoren en fietsen, pogingen tot woninginbraak en talloze gevallen van huisvredebreuk, ons recht op veilig wonen aantasten. Verhuurder Vesteda negeert structureel de zorgen van huurders over veiligheid.

Alles uit deze blogpost is gedeeld met het bestuur van het Platform van Vesteda Huurdersorganisaties (“Vesteda Platform”).

Vesteda weigert aangiftes te doen bij politie

Een bijzonder frustrerend aspect is dat Vesteda consequent weigert aangifte te doen bij de politie na incidenten van inbraak, diefstal, vernieling en huisvredebreuk. Dit lijkt een indicatie te zijn van hun onwil om betrokken te raken bij deze omstandigheden, en in plaats daarvan alles te doen om eventuele juridische aansprakelijkheid te ontlopen.

Petitie Detroit-huurders over veiligheid

Een grote meerderheid van alle huurders in ons gebouw hebben een petitie ondertekend waarin Vesteda wordt opgeroepen om concrete acties te ondernemen en de veiligheidssituatie te verbeteren. Deze petitie omvat de eis van huurders dat Vesteda met spoed met een stappenplan komt die veiligheidsproblemen aanpakt. Dit omvat onder andere de algemene toegangsdeuren en -hekwerken van het gebouw en de parkeergarage, veilig stallen van eigendommen in de parkeergarage, een dekkend camerasysteem met meldkamer, de brandveiligheid, een beveiligde fietsenparkeerplek en een adequaat alarmplan.

Een kopie van de petitie die is verstrekt op 13 januari 2023 aan de Regio Manager Amsterdam en aan Astrid Schlüter, COO Vesteda, tref je onderaan deze blogpost.

Branddetectiesysteem afgekeurd

Een verontrustend recent incident betreft de controle van het branddetectiesysteem in het Detroit-gebouw, uitgevoerd door technici een paar dagen geleden. Hun conclusie was dat het systeem niet functioneert en dat het wordt afgekeurd. Ze zouden Vesteda hierover informeren via een rapport. Als Huurdersvereniging Detroit (de “HBV”) zullen we dit rapport opvragen, conform ons recht op informatie volgens artikel 3 lid 1 van de Wet op het overleg huurders verhuurder (“Wohv”).

Problemen luchtkwaliteit woningen én gebouw

Recentelijk heeft Vesteda besloten het overleg met de HBV over de luchtkwaliteitsproblemen in het gebouw en de woningen, waaronder hittestress en onveilige niveaus van NO2 en CO2, tussentijds te staken zonder opgaaf van reden. Het is verontrustend te vermoeden dat dit overleg werd stopgezet omdat het oplossen van deze problemen kosten met zich mee zou brengen die hun financiële rendement zouden kunnen beïnvloeden. Als HBV zullen we ons best doen dit overleg weer opgestart te krijgen.

Incidenten met de liften

De herhaalde problemen en noodstops met de liften gedurende de afgelopen jaren zijn eveneens een groot punt van zorg. Na het laatste enge incident met een noodstop van de lift, eind januari, heeft Vesteda toegezegd een onafhankelijke partij gespecialiseerd in liften een audit uit te laten voeren op de liften en hun onderhoud. Dit is wederom gebeurd zonder enige afstemming met de HBV. Als HBV zullen we de conclusies opgesteld in een rapport opvragen.

Diefstal en inbraken in parkeergarage

Een bijzonder pijnlijk punt betreft onze reusachtige parkeergarage met ongeveer 500 plaatsen, parkeergarage Nieuw Amerika. Detroit-huurders zijn verplicht een apart contract af te sluiten voor een parkeerplek voor zo’n €200 per maand. Als er specifieke incidenten in de garage plaatsvinden, zoals diefstal, wijst Vesteda elke verantwoordelijkheid van de hand, bewerend dat ze slechts een parkeerplaats verhuren. Dit is onacceptabel!

Het reactiepatroon van Vesteda

Vesteda heeft tot op heden niet gereageerd op de eisen van de petitie. Dit gebrek aan reactie is frustrerend en herhaalt het patroon dat we sinds onze oprichting in 2017 hebben ervaren. Het lijkt erop dat Vesteda het belang van dialoog, conform de Wohv, niet serieus neemt. We blijven stug proberen om er alles aan te doen de problemen met veiligheid opgelost te krijgen. Wellicht tegen beter weten in, want Vesteda lijkt veilig huren in het Detroit-gebouw niet als prioriteit te beschouwen.

Huur je ook bij Vesteda één van hun 27.000+ huurwoningen ergens in Nederland en spelen deze problemen ook bij jou in je gebouw, neem dan s.v.p. contact met ons op.

Gerelateerde documenten

document ‘petitie 2023-01 veiligheid Detroit-gebouw Vesteda – brief petitionaris HBV Detroit_Redacted.pdf’

deel deze post via:

deel deze post via:

gepubliceerd op 11 februari 2023

 om 11:09u