Vesteda trekt twijfel in over legitimiteit Huurdersvereniging Detroit

1 mei 2022

 07:55u

leestijd 3 min.

brieven rechtbank 2022-04-20 - 9466898EAVERZ2r-608 - Vesteda trekt claim in

Vorige week hebben respectievelijk HBV Detroit en Vesteda via hun advocaten brieven ingediend bij de rechtbank over de hoorzitting van 24 maart 2022. Vesteda trekt haar verzoek betreffende de legitimiteit van HBV Detroit in.

Voor een samenvatting van de hoorzitting, zie de blogpost van 19 april 2022: Vesteda zoekt speld in hooiberg. Mocht je feedback aan ons hebben over de rechtszaak, dan verzoeken wij je vriendelijk contact met ons op te nemen. Uitspraak van de rechtbank wordt medio mei juni 2022 verwacht.

Brief aan rechtbank door Vesteda

Een kopie van de brief is onderaan deze blogpost te vinden.

inhoud van de brief

Na de mondelinge behandeling d.d. 24 maart 2022 is Vesteda in de gelegenheid gesteld zich uit te laten over enerzijds haar verzoek om informatie over – kort gezegd – de legitimiteit van HBV Detroit als huurdersorganisatie en anderzijds de in te schakelen deskundige naar aanleiding van de door HBV Detroit verzochte vaststelling van de servicekosten.

De gemachtigde van HBV Detroit heeft Vesteda inmiddels bericht dat zij haar verzoek ten aanzien van de vaststelling van de servicekosten zal intrekken. Vesteda gaat ervan uit dat zij zich daarom niet meer hoeft uit te laten over de in te schakelen deskundige.

Vesteda trekt daarnaast haar verzoek ten aanzien van de legitimiteit van HBV Detroit als huurdersorganisatie (zoals verzocht onderdeel I sub a van het gewijzigde verzoek van Vesteda) in. Tijdens de mondelinge behandeling d.d. 24 maart 2022 wekte HBV Detroit onder verwijzing naar haar website overigens de indruk dat Vesteda destijds een nodeloos verzoek had ingesteld op dit onderdeel. Vesteda wil benadrukken dat hiervan geen sprake was. De ruim 150 artikelen van HBV Detroit zijn
door HBV Detroit namelijk pas in het weekend vóór de mondelinge behandeling op haar website geplaatst. Bovendien is geen enkel van deze artikelen door HBV Detroit als productie overgelegd in de procedure, zodat het Vesteda in hoge mate verbaast dat “de artikelen” uitgebreid aan bod zijn gekomen tijdens de mondelinge behandeling. Voor de helderheid: alle overige verzoeken van Vesteda worden gehandhaafd.

Een kopie van deze brief wordt aan de gemachtigde van de wederpartij per e-mail toegestuurd.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïformeerd.

Met vriendelijke groet,

R. Benneker

Brief aan rechtbank namens onze vereniging

Een kopie van de brief is onderaan deze blogpost te vinden.

inhoud van de brief

Tijdens de behandeling van deze zaak op 4 april 2022 is bepaald dat partijen tot 21 april 2022 kunnen laten weten of zij hun verzoeken geheel handhaven of dat zij deze deels intrekken. De huurdersvereniging besloten haar ontvankelijkheidsverweer in te trekken en haar overige weren te handhaven en een aantal tegenverzoeken in te trekken. Zij handhaaft haar volgende tegenverzoeken, waaronder dat ter zake haar legitimiteit. Ook voordat haar website voor niet leden werd opengesteld had het Vesteda geheel duidelijk moeten zijn dat de huurdersvereniging voldeed aan de daartoe in de wet gestelde normen. Zodat de volgende verzoeken worden gehandhaafd:

C: Voor recht te verklaren dat de Huurdersvereniging een huurdersorganisatie is als bedoeld in de WOHV;
D: Te oordelen dat de huurdersvereniging jegens Vesteda slechts rekening en verantwoording behoeft af te leggen ter zake de door Vesteda aan haar ter beschikking gestelde gelden;
F: Te bepalen dat Vesteda stopt met het opschorten van de betalingen van de standaard voordeurbijdragen;

en

Vesteda te veroordelen in de kosten van deze procedure, bestaande uit het salaris gemachtigde.

Het ontvankelijkheidsverweer onder A. en de tegenverzoeken onder E. en G. worden dus ingetrokken.

Kopie zond ik aan de (gemachtigde van de) wederpartij.

Met vriendelijke groet,

H.M. Meijerink

Gerelateerde documenten

Document ‘brief 2022-04-20 – namens Vesteda aan rechtbank_Redacted.pdf’

Document ‘brief 2022-04-20 – namens HBV Detroit aan rechtbank_Redacted.pdf’

Algemene informatie

De rechtszaak was op donderdag 24 maart 2022 om 13.30 uur.

Locatie: Gerechtsgebouw Amsterdam, Parnassusweg 280, Amsterdam

deel deze post via:

deel deze post via:

gepubliceerd op 1 mei 2022

 om 07:55u